Onroerende zaak

Onroerende zaak

Home » Woordenboek » Onroerende zaak

Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende zaak.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen roerende zaken en onroerende zaken. Voor de verkoop van onroerende zaken is namelijk altijd een notariële koopakte verplicht. kadasterDie notariële akte moet vervolgens worden ingeschreven in het Kadaster. Dit geldt ook voor het vestigen van een hypotheek of een ander beperkt recht.

Onroerende zaken worden ook aangeduid als vastgoed of registergoederen. De juridische toestand van onroerende zaken (zoals welke rechten er op rusten) is opgenomen in het Kadaster.

Lees meer over de onroerende zaak op Wikipedia.