Parafering

Parafering

Home » Woordenboek » Parafering

De parafering is het voorzien van een bladzijde met een paraaf. Een paraaf is een verkorte handtekening. De Notariswet verplicht dat bij het passeren (ondertekenen) van de akte de bladzijdes die niet zijn ondertekend door de comparant worden voorzien van een paraaf door de notaris.

Parafering is ook verplicht als er wijzigingen worden gemaakt in de tekst van de akte voordat de akte wordt ondertekend. De notaris zet dan een paraaf bij iedere wijziging.

Lees meer over parafering op Wikipedia.