Splitsingsakte

Splitsingsakte

Home » Woordenboek » Splitsingsakte

De splitsingsakte is de notariële akte waarmee eigendom van een gebouw en bijbehorende grond wordt gesplitst in aparte appartementsrechten.appartement

In de splitsingsakte staat beschreven welk gebouw wordt gesplitst en in welke delen het wordt gesplitst. Ook bevat de akte een splitsingsreglement. Daarnaast kan de akte bepalen dat de appartementseigenaar ook bevoegd is om zijn appartementsrecht te splitsen. Na ondertekening zal de notaris de akte inschrijven in het kadaster.

Voor het wijzigen van de splitsingsakte is een besluit van de Vereniging van Eigenaars VvE nodig. Ook die wijziging moet via een notariële akte worden geregeld en ingeschreven.

Lees meer over de splitsingsakte op Wikipedia.