Splitsingsreglement

Splitsingsreglement

Home » Woordenboek » Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement is een document dat hoort bij een splitsingsakte waarin afspraken staan die gelden tussen eigenaren van appartementsrechten. Op basis van het splitsingsreglement hebben de gezamenlijke appartementseigenaren bepaalde rechten en plichten. Bijvoorbeeld over (de kostenverdeling van) onderhoud en afspraken over de ruimtes van het gebouw (die appartementseigenaren samen mogen gebruiken). In het splitsingsreglement kan je de afspraken in de splitsingsakte verder uitwerken en op maat maken.

Ook wordt met de splitsingsakte een Vereniging van Eigenaars VvE opgericht. Als een appartementseigenaar het splitsingsreglement niet naleeft kan de VvE daartegen optreden.

Daarnaast kan je nog specifiekere regels schriftelijk vastleggen in een huishoudelijk reglement. Dit is niet verplicht. Een splitsingsakte en splitsingsreglement zijn dat wel.

Lees meer over splitsing op Wikipedia.