Transportakte

Transportakte

Home » Woordenboek » Transportakte

De transportakte of leveringsakte is de notariële authentieke akte die nodig is voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken en registergoederen. Bijvoorbeeld een woning of stuk grond. Ook wel akte van levering. Hierin staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd.
Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats.

De leveringsakte wordt, na ondertekening door de koper en verkoper, ingeschreven in het kadaster. Dit is vereist voor de overdracht. De akte kan worden ingeschreven door de koper of de verkoper. Het is gebruikelijk dat de notaris de leveringsakte inschrijft.