Tuchtrecht

Tuchtrecht

Home » Woordenboek » Tuchtrecht

Het tuchtrecht is de regeling voor het notariaat dat gaat over tuchtprocedures bij de notariële tuchtrechter. Ook wel tuchtrechtspraak.

Alle notarissen moeten zich houden aan de Notariswet en andere beroeps- en gedragsregels van de KNB. Als een klant vindt dat de notaris een regel heeft overtreden (bijvoorbeeld de belehrungsplicht of zorgplicht), dan kan de klant zijn klacht voorleggen aan de tuchtrechter.

Het tuchtrecht regelt de tuchtprocedure en wat de gevolgen kunnen zijn voor de notaris. Let wel op: via het tuchtrecht kan je niet een schadevergoeding eisen. Ook gaat het tuchtrecht niet over de hoogte van de rekening van de notaris. Dat moet via de Geschillencommissie Notariaat (tot €10.000) of de rechtbank. Via het tuchtrecht kan de notaris bijvoorbeeld worden ontslagen of geschorst.

Lees meer over het tuchtrecht op Wikipedia.