Verschot

Verschot

Home » Woordenboek » Verschot

Een verschot of verschotten zijn de bijkomende kosten die door de notaris namens jou moeten worden betaald aan anderen. Hij moet die betalen vanwege de werkzaamheden die de notaris voor je verricht. De notaris is op grond van de wet verplicht om deze kosten te maken.

Voorbeeld verschotten

Het betreft bijvoorbeeld inschrijfkosten in het Centraal Testament Register (CTR) of het Huwelijksgoederenregister, en kosten van uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP). Ook vallen alle griffierechten onder de post verschot.

De notaris brengt je deze kosten in rekening, meestal voor hetzelfde bedrag als dat hij heeft betaald.