Volmacht

Volmacht

Home » Woordenboek » Volmacht

Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Als jij de toestemming geeft dan ben je de volmachtgever en is de ander de gevolmachtigde.
Een bijzondere volmacht geef je om specifieke rechtshandelingen te laten verrichten. Zo geeft de gemeente volmacht aan de medewerker van het notariskantoor om de Afkoop erfpacht te ondertekenen. Er hoeft dan geen ambtenaar aanwezig te zijn.
Om een geldige volmacht op te stellen moet de notaris controleren of de handtekening echt is en of de persoon die heeft getekend zich heeft gelegitimeerd.