Wet Onroerende Zaakbelasting

Wet Onroerende Zaakbelasting

Home » Woordenboek » Wet Onroerende Zaakbelasting

De Wet Onroerende Zaakbelasting, de wettelijke basis op grond waarvan de gemeente de WOZ heffing kan opleggen. De WOZ beschikking valt ieder jaar bij de huiseigenaren in de bus. Op grond van de waarde van het object betaal je belasting. Het belastingtarief is verschillend per gemeente. De belasting die je hiervoor betaalt noemen we OZB, de Onroerend Zaak Belasting.
De waarde op grond van de WOZ, de WOZ waarde is van belang voor een reeks andere heffingen en voor je woningforfait.
Lees meer bij de Vereniging Eigen Huis over de WOZ.