Vastzetten erfpacht altijd verstandig

Vastzetten erfpacht altijd verstandig

Home » Vastzetten erfpacht altijd verstandig
Is vastzetten erfpacht in Amsterdam verstandig?

Ja, het vastzetten van je erfpacht is in de huidige situatie voor bijna iedereen aan te bevelen. Dat is iets anders dan het afkopen van erfpacht voor eeuwig.

Erfpacht voor eeuwig vastzetten

Naast de optie om de erfpacht af te kopen (je betaalt dan nooit meer canon), is er ook de optie de hoogte van de canon voor eeuwig vast te zetten. Je gaat dan een vaste canon betalen per jaar. Dat bedrag gaat jaarlijks omhoog met het prijsindexcijfer. Wat is jouw voordeel? Je weet voor eeuwig de hoogte van de canon. Dat is een stuk zekerder dan dat je gaat wachten tor de huidige erfpacht afloopt. Want als die afloopt komt er een nieuwe vaststelling van de erfpacht. Die is dan gebaseerd op de grondprijs op dat moment (bijvoorbeeld in 2030).
Kies je voor vastleggen van de erfpacht dan heb je een aantal financiële voordelen:

  • de canon wordt nu berekend op basis van de grondprijs 2014, met een korting van 10%. Die waarde is bijna zeker lager dan als uw contract afloopt
  • de nieuwe canon gaat pas in als uw huidige tijdvak afloopt

Zekerheid is geld waard

Zekerheid over wat de canon in de toekomst zal zijn kan een belangrijke factor zijn bij de verkoop van je huis. Als jij de koper kan vertellen wat de canon de komende jaren zal zijn, dan is dat zekerheid. Die zekerheid biedt de koper meer mogelijkheden om een hypotheek te krijgen. Banken zijn nu al huiverachtig om een hypotheek te verstrekken op objecten waarvan binnen tien jaar de erfpacht afloopt. Kan de koper die dan vast te stellen en meestal veel hogere erfpacht wel betalen?

Vastzetten biedt je kansen in de toekomst

Niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien. Misschien staat Amsterdam over twintig jaar wel onder water. Of komt er de komende dertig jaar een rechts liberaal college van B&W met nieuwe plannen. Misschien schaffen die de erfpacht wel helemaal af met gunstigere tarieven. Maar daar zal je dan ook recht op hebben als je erfpacht hebt vastgelegd. Er is dus geen neerwaarts risico bij dit besluit.

Jouw kosten

Het kost je wel geld. De notaris moet een nieuwe akte maken en ook bij deze aanvraag moet de hypotheekakte mogelijk aangepast. Dat geld ben je kwijt voor deze zekerheid. Je hoeft niets aan de gemeente Amsterdam te betalen.

Meer info

Wij schreven ook over of het verstandig is om je erfpacht af te kopen, dus nooit meer canon te betalen.
De gemeente Amsterdam heeft ook een uitleg op haar site staan.