Verklaring van erfrecht: Woning staat niet op de juiste naam

Verklaring van erfrecht: Woning staat niet op de juiste naam

Home » Verklaring van erfrecht: Woning staat niet op de juiste naam
Hoe wijzig ik de inschrijving bij het kadaster?

Alleen een notaris kan iets wijzigen bij het kadaster. Bijvoorbeeld door een Verklaring van Erfrecht in te schrijven in het kadaster. De woning waar je de erfpacht voor wil wijzigen staat niet op jouw naam bij het kadaster. De oorspronkelijke eigenaar is overleden. Je hebt een Verklaring van Erfrecht nodig.

Naam wijzigen in het kadaster

Na de aanvraag bij de gemeente om de erfpacht te wijzigen, ontvang je bericht. De gemeente meldt dat bij controle in het kadaster is gebleken dat de woning niet op jouw naam staat. Dat komt heel veel voor na overlijden. De woning staat bijvoorbeeld op twee namen, terwijl één van beiden al is overleden. Of de erfgenamen hebben de woning niet overgeschreven in het kadaster.

Verklaring van Erfrecht

Om de woning ook in het kadaster op de juiste naam te krijgen heb je een Verklaring van Erfrecht nodig. Dat is een document dat de notaris opstelt. In de verklaring staat wie de erfgenamen zijn. Ook staat erin vermeld of deze erfgenamen de erfenis hebben aanvaard. Die akte kan de notaris vervolgens inschrijven in het kadaster. Daarmee staat vast wie de eigenaar is.

Dit is ook nodig als de woning op twee namen stond. Een echtpaar was samen eigenaar. Een van de partners is overleden. Ook dan moet de nieuwe situatie bijgewerkt worden in het kadaster.

Twee opties

Het kan zijn dat er al een Verklaring van Erfrecht is opgesteld, maar dat die alleen nog niet is ingeschreven bij het kadaster. Je kan dan die “oude” verklaring van erfrecht alsnog in laten schrijven in het kadaster. Dat kan via onze zustersite DoeHetZelfNotaris voor een vast laag tarief.

De tweede optie is dat er geen Verklaring van Erfrecht is opgesteld na het overlijden. Dat kan dan alsnog. Zodra die verklaring gereed is, schrijft de notaris die in bij het kadaster. Je kan een verklaring van erfrecht aanvragen via DoeHetZelfNotaris.nl. Houd er rekening mee dat het wel een aantal weken duurt voor de gereed is.

Daarna opnieuw aanvraag indienen

De gemeente heeft aangegeven dat je de aanvraag opnieuw kan indienen. Als aanvraagdatum zal de oorspronkelijke datum worden gebruikt. Je verliest dus niet je recht op de korting door dit uitstel.