Waarde berekenen afkoop erfpacht

Waarde berekenen afkoop erfpacht

Home » Waarde berekenen afkoop erfpacht
Is mijn huis meer waard door afkopen erfpacht?

Om dat exact uit te rekenen heb je een deskundige nodig, of je moet zelf heel goed met cijfers zijn. De daadwerkelijke meerwaarde van een woning schatten deskundigen op 10%

Grondwaarde afkoop erfpacht

Bepalend voor de vraag of afkoop interessant is, is natuurlijk de waarde die aan de grond wordt toegekend. Soms geeft een gemeente tijdelijk korting op die grondprijs. Amsterdam geeft twee jaar lang een forse korting. Bovendien heeft zij de waardebepaling van de grond in het verleden vastgelegd. De waardestijging komt dus niet toe aan de gemeente.

De berekening van een eventueel voordeel is best lastig. Je kan je hierover laten adviseren door een financieel deskundige. In hoofdlijnen ziet je voordeel er als volgt uit:

  1. Je betaalt nu een bedrag ineens.
  2. Dat bedrag moet je afzetten tegen alle termijnen die je in de toekomst zou betalen.
  3. Daarbij moet je rekening houden met de aankomende verhoging.
  4. Je nadeel is het renteverlies omdat je nu een groot bedrag betaalt waar je anders rente op had kunnen ontvangen.
  5. Je voordeel in de meerwaarde van een pand, woning of appartement op afgekochte erfpacht is ongeveer 10%. Deskundigen schatten de waarde van afgekochte erfpacht op 10% van de waarde van het pand.

Financieel advies op maat kan je krijgen via www.afkopenerfpacht.nl