Afkopen voor hele VvE toch niet mogelijk

  In de oorspronkelijke plannen van de Gemeente Amsterdam was een optie opgenomen dat een Vereniging van EigenarenVereniging van Eigenaren zich erfpachtvrij kon verklaren. Het idee was dat als alle appartementen zijn afgekocht er nog een extra akte opgesteld zou worden. In die akte werd de hele VvE erfpachtvrij verklaard. Een juridische onderbouwing van dit plan is nooit gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat die ook helemaal niet mogelijk is. De gemeente heeft de optie nog niet uit haar informatie verwijderd. Juristen en de organisatie van notarissen zeggen echter dat deze optie juridisch niet mogelijk zal zijn.

  VvE omzetten

  Ieder lid van de VvE kan dus zelf bepalen of en hoe de erfpacht gewijzigd gaat worden. De vereniging kan niet opleggen aan haar leden dat zij moeten kiezen voor afkopen of vastzetten van de erfpacht. Het heeft juridisch ook geen effect op de andere leden van de vereniging.

  Eigen bezit van de VvE wel omzetten

  Het kan ook voorkomen dat de VvE zelf bezit heeft. Bijvoorbeeld een algemene ruimte, een tuin, een aantal bergingen of een appartement dat de VvE heeft opgekocht. In die gevallen kan hier de erfpacht wel van omgezet worden. De vergadering moet hiermee instemmen, zeker omdat het een investering kan zijn. De wijze waarop dit besluit genomen moet worden, staat in de statuten.

  Bij collectieve erfpacht alleen vastzetten mogelijk

  Er zijn bij appartementen twee soorten erfpacht uitgegeven. Bij de nieuwere heeft de gemeente iedere eigenaar een eigen erfpachtcontract aangeboden. De oude staan op de VvE. Hier kan de individuele eigenaar niet besluiten tot afkoop. Wel kan deze eigenaar besluiten om de canon eeuwigdurend vast te leggen. Deze afspraak zal terecht komen in een nieuwe individuele overeenkomst met de gemeente, waarbij de eigenaar zich via een kettingbeding verplicht deze door te geven aan volgende eigenaren.