VvE kan niet zelf afkopen

VvE kan niet zelf afkopen

Home » VvE kan niet zelf afkopen
Kan een Vereniging van Eigenaren de erfpacht afkopen in Amsterdam?

Ja voor zover de VvE eigen bezit heeft, zoals een tuin of garage, kan zij de erfpacht daarvan afkopen. Iedere appartementseigenaar kan zelf bepalen om af te kopen en daar kan de vereniging niets over zeggen.

VvE omzetten

Ieder lid of appartementseigenaar kan zelf bepalen of en hoe de erfpacht gewijzigd gaat worden. De vereniging kan niet opleggen aan haar leden dat zij moeten kiezen voor afkopen of vastzetten van de erfpacht. Het heeft juridisch ook geen effect op de andere leden van de vereniging.

Omzetten voor hele VvE achteraf mogelijk

Als alle leden van de een Vereniging van Eigenaren individueel zijn overgestapt, dan kan de hele VvE een nieuwe kate laten opstellen. Hierin verklaart de notaris dat de VvE is overgegaan naar de nieuwe erfpachtvoorwaarden. Hiervoor moet een aanvraag bij de Gemeente Amsterdam worden gedaan. Deze nieuwe akte heeft geen effect op de eerdere afspraken van de individuele eigenaren. Om eerlijk te zijn, wij zien de meerwaarde van deze akte (en dus de daarbij behorende kosten) niet in voor de leden van de VvE.

Eigen bezit van de vereniging wel omzetten

Het kan ook voorkomen dat de VvE zelf bezit heeft. Bijvoorbeeld een algemene ruimte, een tuin, een aantal bergingen of een appartement dat de vereniging heeft opgekocht. In die gevallen kan hier de erfpacht wel van omgezet worden. De vergadering moet hiermee instemmen, zeker omdat het een investering kan zijn. De wijze waarop dit besluit genomen moet worden, staat in de statuten.