• 020 – 2443232
  • e-mail
  • 06-57512759
VvE kan niet zelf afkopen

VvE kan niet zelf afkopen

Home » VvE kan niet zelf afkopen
Kan een Vereniging van Eigenaren de erfpacht afkopen in Amsterdam?

Ja voor zover de VvE eigen bezit heeft, zoals een tuin of garage, kan zij de erfpacht daarvan afkopen. Iedere appartementseigenaar kan zelf bepalen om af te kopen en daar kan de vereniging niets over zeggen.

Afkopen voor hele VvE toch niet mogelijk

In de oorspronkelijke plannen van de Gemeente Amsterdam was een optie opgenomen dat een Vereniging van Eigenaren zich erfpachtvrij kon verklaren. Het idee was dat als alle appartementen zijn afgekocht er nog een extra akte opgesteld zou worden. In die akte werd de hele VvE erfpachtvrij verklaard. Een juridische onderbouwing van dit plan is nooit gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat die ook niet mogelijk is

VvE omzetten

Ieder lid of appartementseigenaar kan dus zelf bepalen of en hoe de erfpacht gewijzigd gaat worden. De vereniging kan niet opleggen aan haar leden dat zij moeten kiezen voor afkopen of vastzetten van de erfpacht. Het heeft juridisch ook geen effect op de andere leden van de vereniging.

Eigen bezit van de vereniging wel omzetten

Het kan ook voorkomen dat de VvE zelf bezit heeft. Bijvoorbeeld een algemene ruimte, een tuin, een aantal bergingen of een appartement dat de vereniging heeft opgekocht. In die gevallen kan hier de erfpacht wel van omgezet worden. De vergadering moet hiermee instemmen, zeker omdat het een investering kan zijn. De wijze waarop dit besluit genomen moet worden, staat in de statuten.