Wat is SEBA?

Wat is SEBA?

Home » Wat is SEBA?
Wat is de SEBA?

De SEBA is een actiegroep van Amsterdammers die al jaren opkomt voor de belangen van erfpachters. Zowel in de voorbereiding van de hele omzetting door de gemeente, als in de uitvoering zijn zij bijzonder kritisch.

SEBA

SEBA logo

Wat is de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam SEBA
In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de erfpacht in Amsterdam. Doordat veel erfpachtcontracten afliepen werden mensen geconfronteerd met nieuwe contracten. Daarbij steeg de canon met enorme bedragen. Mede daardoor kwam de discussie op om de erfpacht eeuwigdurend te maken en om de mogelijkheid te bieden de erfpacht af te kopen.

De SEBA heeft jarenlang actie gevoerd en geprocedeerd om een beter en rechtvaardiger systeem te krijgen. Zij voert procedures namens de leden, de erfpachters.

Op de site van SEBA tref je uitgebreide informatie aan en mogelijkheden waarop jij de stichting kan ondersteunen.