Welke stukken heb ik nodig?

Welke stukken heb ik nodig?

Home » Welke stukken heb ik nodig?
Welke stukken heb ik nodig?

Voor de opdracht aan de notaris heb je een geldig ID-bewijs nodig, een kopie van aanbieding van de Gemeente Amsterdam, de gegevens over een eventuele hypotheek.

Geldig ID-bewijs

Om een opdracht te kunnen geven aan een notaris heb je een geldig ID-bewijs nodig. Daarmee moet je jezelf kunnen legitimeren. Zo weet de notaris zeker dat jij het bent die de opdracht aangaat.

ID bewijs

Ben je getrouwd of is er een andere reden waarom de eigendom van de woning gedeeld is? In dat geval moet ook je partner zich kunnen legitimeren. Treedt je op namens een rechtspersoon, dan moet je daartoe bevoegd zijn. Dat laatste kan op grond van de statuten, of op grond van een specifieke volmacht.

Aanbod van de gemeente

Je kan pas een opdracht geven aan de notaris, nadat je een aanbod van de gemeente Amsterdam hebt ontvangen. Een dergelijk aanbod vraag je aan via het overstapportaal van de gemeente. Belangrijke onderdelen uit dat aanbod vul je ook in op onze site. Het belangrijkste, naast het adres is het dossiernummer van de gemeente. Op dat dossiernummer gaat de verdere correspondentie tussen de gemeente en de notaris.

Hypotheek

Als er een hypotheek op het huis rust, moet de hypotheekbank toestemming verlenen. De notaris zal in het kadaster een aantal zaken onderzoeken. Jij moet in ieder geval de basisgegevens doorgeven, zoals de naam van de bank en bij voorkeur het juiste dossiernummer.