Wacht even met afkopen

  Het nieuwe college van B&W kondigt een korting van 10% aan voor de afkopers van erfpacht.
  De aankondiging werd gedaan op 24 mei bij de presentatie van het nieuwe collegeakkoord.
  Er worden daar verschillende wijzigingen in het afkoopbeleid aangekondigd. Deze zullen direct effect hebben op de nog lopende dossiers. De tekst is volstrekt onduidelijk. Zo is niet helder waar de 10% korting op ziet, is dat de WOZ waarde, of het afkoopbedrag? Ons advies: wacht even met definitief afkopen.

  Korting ook voor lopende dossiers

  Wel belangrijk is dat er in de toelichting staat dat de korting ook mogelijk zal gelden voor bestaande dossiers. Nu is het juridisch heel lastig om achteraf een korting te geven op een reeds gepasseerde akte. Dus heeft u wel een aanbod, maar nog niet gepasseerd bij de notaris? Wacht dan even wat de gemeente gaat doen.

  Uitvoeringsinstantie totaal verrast

  De uitvoeringsorganisatie van de gemeente Amsterdam is totaal verrast. De gemeente heeft inmiddels 1.700 aanbiedingen verzonden. Die moeten mogelijk allemaal opnieuw beoordeeld en uitgebracht. Dat ze geen idee hadden blijkt wel uit de toelichting. In prachtig omfloerst taalgebruik: “De uitvoeringsorganisatie, afdeling Erfpacht en Uitgifte van de gemeente, gaat op korte termijn in gesprek met de nieuwe portefeuillehouder om de impact te bespreken en besluitvorming en uitvoering voor te bereiden.”

  Achteraf gelijk

  Wij hadden al gewaarschuwd voor de gemeenteraadverkiezingen. Niets is zo wispelturig als politieke besluitvorming. Ook toen dachten wij al dat wachten beter was dan direct aanvaarden.